Cistern eller oljetank

Har du en cistern eller tank med olja? Då ska du se till att den kontrolleras med jämna mellanrum. Ska du installera en ny cistern eller ta bort din gamla måste du anmäla detta till miljökontoret.

Kontroll av cistern

För att produkter som innehåller olja ska kunna förvaras säkert i cisterner måste kontroller göras med vissa tidsintervall. Hur ofta detta ska göras beror på vilket material cisternen är gjord av. Tiden varierar från vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter.

Kontrollen ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. Swedac har en lista över ackrediterade företag. Länk finns i högerspalten. 

Kom ihåg att du ska skicka rapporten från kontrollen till miljö- och byggförvaltningen! Det går bra att scanna den och skicka till: miljo.byggnads@gagnef.se

 

Normal kontrollintervall

  • S-cistern: Saknar korrosionsskydd, kontroll vart 6:e år.
  • K-cistern: Har korrosionsskydd, Kontroll vart 12:e år.

För information om tillstånd och blanketter besök vår sida Lov, tillstånd och anmälan - Cisterner.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg