Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska.

Kontrollera vattnet i din brunn

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.  Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, helst vart tredje år.

För att beställa vattenanalys kontaktar man ett laboratorium. Efter en beställd analys skickas flaskor hem via posten. Prov skall tas och lämnas in samma dag. Håll gärna provet kylt tills du lämnat in det. På Swedacs webplats går det att söka efter ackrediterade laboratorium.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Mer information om eget dricksvatten

Här till höger finns ytterligare länkar för dig som vill läsa mer om eget dricksvatten. 


Senast uppdaterad: 2019-08-14
Sidansvarig: Sofia Nyberg