Avfall och återvinning 

Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Vid frågor om ditt hushållsavfall, kontakta DVAAB.  

Deras telefontid på vardagar är kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.00, och telefonnummer är 020-200 210.

Bolaget sköter också driften av de bemannade återvinningscentralerna där du t ex kan lämna grovavfall såsom möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall. 

Information om regler för hushållsavfall. ansökan och dispenser finns under rubriken "Lov, tillstånd och anmälan" i menyn.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Om du har synpunkter på städning, snöröjning och sandning vid återvinningsstationerna eller frågor om sortering av förpackningar kontakta FTI.

FTI:s webbplats kan du se när stationerna töms och städas. 

Sorteringsguide

Dala Avfall har en sorteringsguide som kan hjälpa dig att sortera rätt!


Senast uppdaterad: 2021-02-16
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

DVAAB
Kundservice
Telefon: 020-200 210
E-post: info@dvaab.se

FTIAB
Kundservice
Telefon: 0200-88 03 11
E-post: info@ftiab.se