SFI - Svenska för invandrare

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i det
svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att
använda språket i vardags- och arbetslivet.
Undervisningen bedrivs i nyrenoverade lokaler på Hedens skola i Mockfjärd.


Du har rätt att läsa SFI om du är:
• folkbokförd i Gagnefs kommun
• har ett svenskt personnummer
• saknar grundkunskaper i svenska

 

När du har gjort din ansökan och blivit antagen får du en kallelse för ett
inskrivningssamtal. Under inskrivningssamtalet kartlägger en lärare dina tidigare studier
och kunskaper i svenska språket. I vissa fall behövs ett nivåtest göras för att kunna avgöra
vilken nivå du ska starta på.
Efter avslutad kurs får du betyg. När du slutfört SFI har du möjlighet att studera vidare i
svenska på grundskole- och gymnasienivå.
All undervisning är gratis.

 


Senast uppdaterad: 2020-08-06
Sidansvarig: Michaela Löf
Kontakt

Rektor
Johan Rombin
Telefon: 0241-155 24
E-post: johan.rombin@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare
Tina Ryde
Telefon: 0241-154 43
E-post: tina.ryde@gagnef.se

Administratör
Anita Norelius
Telefon: 0241-151 33
E-post: anita.norelius@gagnef.se