Välkommen till Vuxenutbildningen

 

På Vuxenutbildningen i Gagnef kan du:

• Komplettera din behörighet inför högre studier
• Studera för gymnasie- eller grundskolekompetens
• Studera SFI (svenska för invandrare)
• Studera på lärvux (särskild utbildning för vuxna)
• Studera med hjälp av verktyget inläsningstjänst

• Studera yrkesutbildningar via annan kommun.                                                                                               Mer info: https://dalawux.se/sok-yrkesvuxpaket/

 

Du har möjlighet till flexibla studieformer, i grupp eller på halvdistans. På Hedens skola i Mockfjärd har vi lärarledda kurser för vuxna i SFI, svenska, svenska som andra språk, engelska, matematik och naturkunskap samt vård- och omsorgsprogrammet. Det går även att läsa andra gymnasiekurser/yrkespaket på heldistans via Hermods distansutbildning. Kursutbud hittar du på www.hermods.se
Du har möjlighet att söka studiemedel för grundskole-/gymnasiestudier. Läs mer om studiemedel/studiestartsstöd på www.csn.se

 

Tillsammans med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare har du möjlighet att utforma en individuell studieplan. Du kan planera de ämnen du vill läsa, studiernas omfattning och se vilka förkunskaper som behövs. Boka gärna tid för vägledningssamtal.


När du läser grundskole- eller gymnasiekurser får du motsvarande betyg som vid grundskolan och gymnasieskolan.
Du som har läst en kurs på egen hand, eller vill försöka få ett högre betyg, kan genomgå en prövning till en kostnad av 500 kronor.

 

Slutbetyg

Saknar du slutbetyg och har du ett samlat betygsdokument från gymnasium/vuxenutbildning kan du tillgodogöra dig lästa kurser för ett slutbetyg. Du kommer då att kunna komplettera med nuvarande gymnasiekurser med betygsskalan A-F. Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning ska omfatta 2350 poäng, varav 600 poäng ska utgöras av kärnämneskurser och 1750 poäng av fritt valda kurser (ej idrott och hälsa och estetisk verksamhet)

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen (2400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Vissa kurser från samlat betygsdokument kan inte översättas och ingå i en gymnasieexamen då kursinnehållet förändrats i de nya kursplanerna.

OBS! Förlängt sista datum för att utfärda slutbetyg. Får utfärdas till 1 juli 2021. Läs mer på:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ett-ar/

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-08-06
Sidansvarig: Michaela Löf