Ansökan öppen till undersköterskeutbildning höstterminen 2022

Vård- och omsorgsutbildning till Vårdbiträde eller Undersköterska

Information om utbildningen

Start: 2022-08-15

Studieform: Klassrumsundervisning.

Obligatorisk närvaro: Måndagar plus hemstudier. Under hela veckor av arbetsplatsförlagt lärande (APL) är det obligatorisk närvaro.

Studiernas längd: Drygt 3 terminer vid heltidsstudier till undersköterska. Cirka 2 terminer till Vårdbiträde.

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och matematik på grundläggande nivå (motsvarande årskurs 9)

Sista ansökningsdag: 10/6 2022

Så ansöker du :

Sök via vuxenutbildningens e-tjänst eller skicka in en pappersansökan.

Du behöver bifoga tidigare betyg från grundskola, gymnasium och / eller komvux för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Välkommen med din ansökan!