Modersmålsundervisning

I grundskolan och grundsärskolan kan elever få modersmålsundervisning. Det är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Lärare som hjälper elev

En elev kan få modersmålsundervisning om

 • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
 • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket
 • det finns minst 5 elever som har rätt till undervisning,
 • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
 • det finns en lämplig lärare

 Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Sedan skollagen ändrades, den 1 juli 2015, har elever som tillhör de nationella minoriteterna en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att eleven inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få modersmålsundervisning.

De nationella minoritetsspråken är

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Ansökan och kontakt

Det är elevens vårdnadshavare som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan till modersmålsundervisning inför höstterminen ska inkomma senast 31 augusti och inför vårterminen 15 januari. Om ansökan inkommer senare än dessa datum startar eleven, med några undantag undervisningen kommande termin. Ansökan ska förnyas varje läsår.

 

Blankett för anmälan finns på Schoolsoft. Efter anmälan är deltagandet obligatoriskt.

 

 


Senast uppdaterad: 2021-02-17
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Skolchef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-15304
E-post: hakan.elfving@gagnef.se