Mockfjärdsskolan

Mockfjärdsskolan är en attraktiv och mångkulturell skola belägen nära naturen. Verksamheten består av F-9, särskola och fritidshem och här går totalt 427 elever. Skolan är populär och antalet elever har ökat med ca 10% under de senaste tre åren. Inom Mockfjärdsskolan ryms också introduktionsprogram (IM) och vuxenutbildning.

Skolan nyinvigdes hösten 2012 efter omfattande tillbyggnad och renovering och fortfarande ger skolan ett nytt och fräscht intryck. Eftersom skolan är belägen med närhet till naturen inbjuder skolgården till utelek. I samma byggnad som skolan finns ett skol- och kommunbibliotek som är öppet varje dag.

Vi erbjuder en trygg skolmiljö där varje elev, utifrån sin förmåga och unika identitet, rustas för att utvecklas mot sin fulla potential med hjälp av behöriga och kompetenta lärare. Skolan satsar på IT som verktyg för lärande och eleverna har god tillgång till datorer och Ipads. Vi bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever.

 

Mockfjärdsskolans bärande principer är:
- Goda relationer
- Kunskapen i centrum
- Framtidstro

 

Här arbetar 38 lärare och hela 90 % av dem är behöriga. Speciallärare finns för att kunna ge extra stöd i klasser och individuellt efter behov. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterskor, specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog och rektor. Även fritidsledare, fritidspedagoger, elevassistenter, språkstödjare, studie- och yrkesvägledare och skoladministratörer är viktiga professioner som bidrar till verksamheten på skolan. All personal arbetar för en god psykosocial arbetsmiljö och ett tryggt och utvecklande arbetsklimat. Ledarskapet präglas av personlig omtanke, inspiration och motivation.

Skolan använder en modern webbaserad lösning, Schoolsoft, som gör informationsbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt och lättillgängligt. För vårdnadshavare och elever innebär det att de kontinuerligt kan följa elevens utveckling och få tillgång till information när det gäller närvaro, datum för prov, läxor osv. Att som vårdnadshavare i hög grad kunna ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå goda studieresultat.

ERASMUS

Under läsåret 2018/19 har särskolan på Mockfjärdsskolan medverkat i ett ERASMUS-projekt. Syftet har varit att kartlägga särskolans elevers resa genom skolan och ut i vuxenlivet. Vi har fått möjlighet att lära oss hur andra arbetar och även lära ut till de andra deltagarländerna hur vi gör här i kommunen. Resultatet har varit mycket bra och vi ser redan förändringar i våra elevers liv. Gå gärna in på länken nedan och titta hur vi har jobbat.

https://pcp.portfoliobox.net/

 


Senast uppdaterad: 2020-09-29
Sidansvarig: Michaela Löf
Kontakt

Rektor - F-9, särskola & fritidshem
Eva Odencrants
Telefon: 0241-154 13
E-post: eva.odencrants.erickson@gagnef.se

Biträdande Rektor
Lena Ek
Telefon: 0241-152 52
E-post: lena.ek@gagnef.se

Administratör - F-9, Fritidshem & Särskola
Sophie Ohlson
Telefon: 0241-154 08
E-post: sophie.ohlson@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare - F-9, Särskola & IM
Mats Jackson
Telefon: 0241-154 05
E-post: mats.jackson@gagnef.se

Rektor - IM, Vuxenutbildning & SFI
Johan Rombin
Telefon: 0241-155 24
E-post: johan.rombin@gagnef.se

Administratör - IM, Vuxenutbildning & SFI
Anita Norelius
Telefon: 0241-151 33
E-post: anita.norelius@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare - Vuxenutbildning & SFI
Tina Ryde
Telefon: 0241-154 43
E-post: tina.ryde@gagnef.se