Björboskolan

 

På Björbo skola går idag 36 elever. Vi ger eleverna en trygg tid på skolan med ett genomtänkt arbete mot kränkningar och trakasserier. Vi strävar efter att ha en strukturerad lärmiljö med goda relationer mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Vi arbetar ämnesövergripande med besök i skogen som en fast aktivitet. När eleverna slutar åk 2 ska alla ha börjat läsa, de ska ha knäck ”läskoden”. It används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen, bland annat har skolan en gemensam blogg.

Vårt fritidshem erbjuder en strukturerad verksamhet under hela dagen med ett varierande utbud av aktiviteter.

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-10-20
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Rektor
Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Administrativ assistent
Annica Sarén
Telefon: 0241-155 86
E-post: annica.saren@gagnef.se