Grundsärskolan

Grundsärskolan i Gagnefs kommun är belägen på Mockfjärdsskolan. Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav. Det kan exempelvis bero på en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Barn och utbildningsnämnden prövar om barnet har rätt att gå i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs medgivande från vårdnadshavare samt fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

ERASMUS

Under läsåret 2018/19 har särskolan på Mockfjärdsskolan medverkat i ett ERASMUS-projekt. Syftet har varit att kartlägga särskolans elevers resa genom skolan och ut i vuxenlivet. Vi har fått möjlighet att lära oss hur andra arbetar och även lära ut till de andra deltagarländerna hur vi gör här i kommunen. Resultatet har varit mycket bra och vi ser redan förändringar i våra elevers liv.

Gå gärna in på länken nedan och titta hur vi har jobbat.

https://pcp.portfoliobox.net/


Senast uppdaterad: 2021-09-09
Sidansvarig: Michaela Löf