Grundsärskolan

Grundsärskolan i Gagnefs kommun är belägen på Mockfjärdsskolan.
Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav. Det kan exempelvis bero på en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Barn och utbildningsnämnden prövar om barnet har rätt att gå i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs medgivande från vårdnadshavare samt fyra bedömningar:

  • en psykologisk bedömning,

  • en pedagogisk bedömning,

  • en social bedömning,

  • ett medicinskt utlåtande.

Vårdnadshavarens medgivande och bedömningarna skickas till rektor för särskolan. Rektor fattar beslutet om placering i särskolan och beslutet skickas till dig som vårdnadshavare. Beslut om mottagande i särskola kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Läs mer om grundsärskola i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form, se länk till höger i dokument.


Senast uppdaterad: 2019-04-17
Sidansvarig: Michaela Löf