Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de 7 grundskolorna i kommunen. Ditt barn kan gå på fritids t.o.m vårterminen det år eleven fyller 13 år. 

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Arbetar du kvällar, nätter eller helger och behöver omsorg för ditt barn? Då erbjuder Gagnefs kommun omsorg på Djurås förskola. Vänder sig till dig som har barn mellan 1 och 13 år. Följer samma regler, taxa och placeringsrutiner som all annan verksamhet inom förskola och fritidshem.

Uppsägning av plats

Använd i första hand vår e-tjänst, mina sidor. Det är 2 månaders uppsägningstid efter att ansökan registrerats.

Föräldraledig, arbetssökande

Använd blankett "uppsägning/förändring av plats". Vid föräldraledighet ska platsen sägas upp direkt efter det nya barnets födelse. Platsen får behållas enligt ordinarie schema 3 veckor efter det nya barnets födelse, därefter avslutas platsen. När arbete/studier upphör får platsen behållas månaden ut.

Kontraktsplats

Som ett led i utskolningen från fritidshem finns möjlighet att teckna kontraktsplats. Det vänder sig till skolbarn som behöver fritidshem endast under skolans lovdagar. Den tecknas halvårsvis, februari-juli, augusti-januari. Avgift erlägges med en fast taxa halvårsvis. 

 

Ansök om fritidshem

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst.

Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola

 

I e-tjänsten kan du:

  • Ansöka om eller avsluta plats på förskola, pedagogisk omsorg eller fritids
  • Meddela hushållets inkomstuppgifter för barnomsorgsavgiften
  • Ändra dina kontaktuppgifter i vårt barn-/elevregister

Vi rekommenderar att alla som kan använder e-tjänsten minasidor.gagnef.se för ovanstående ärenden. För dig som av olika anledningar inte kan använda e-tjänsten finns motsvarande blanketter att skriva ut.

För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.

Observera att i och med att du skickar in ansökan bekräftar du att du tagit del av våra riktlinjer. Länk finns under "Dokument" i högermarginalen.


Senast uppdaterad: 2021-09-14
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Handläggare placering förskola/fritids
Telefon: 0241-154 99, tel.tid 08.00-09.30
E-post: placering@gagnef.se

Rektor, Djuråsskolans fritids
Boel Dahlberg
Telefon: 0241-153 15
E-post: boel.dahlberg@gagnef.se

Rektor, Bäsna skolans fritids
Eva Backlund
Telefon: 0241-153 46
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Rektor, Djurmoskolans fritids
Carin Ahlgren
Telefon: 0241-155 96
E-post: carin.ahlgren@gagnef.se

Rektor, Kyrkskolans fritids
Carin Ahlgren
Telefon: 0241- 155 96
E-post: carin.ahlgren@gagnef.se

Rektor, Mockfjärdsskolans fritids
Erik Lundin
Telefon: 0241-155 31
E-post: erik.lundin@gagnef.se

Rektor, Syrhonsskolans fritids
Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Rektor, Björboskolans fritids
Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se