Fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Det finns ett fritidshem i anslutning till var och en av de 7 grundskolorna i kommunen. 

För att få plats på fritidshemmen krävs att du som är vårdnadshavare jobbar eller studerar. 

Fritidshemmet ska stödja elevers utveckling och lärande. Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. 

Barn som skrattar

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Arbetar du kvällar, nätter eller helger och behöver omsorg för ditt barn? Då erbjuder Gagnefs kommun omsorg på Djurås förskola. Omsorg under kvällar, nätter och helger vänder sig till dig som har barn mellan 1 och 13 år.

Omsorg under kvällar, nätter och helger följer samma regler, taxa och placeringsrutiner som all annan verksamhet inom förskola och fritidshem.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska göras skriftligt på särskild blankett och ska vara oss tillhanda senast 2 månader i förväg. För barn i fritidsverksamhet får platsen behållas månaden ut efter det att arbete/studier upphör. Vid föräldraledighet ska platsen sägas upp direkt efter det nya barnets födelse. Fritidshemsplatsen får behållas enligt ordinarie schema 3 veckor efter det nya barnets födelse, därefter avslutas platsen.

Kontraktsplats

Som ett led i utskolningen från fritidshem finns möjlighet att teckna kontraktsplats. Kontraktsplatsen vänder sig till skolbarn som behöver fritidshem endast under skolans lovdagar. Den tecknas halvårsvis, februari-juli, augusti-januari. Avgift erlägges med en fast taxa halvårsvis. Kostnaden räknas om enligt konsumentprisindex.

 

Ansök om fritidshem

Ansökan sker i första hand via vår e-tjänst.

Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och skola


För att ansöka via e-tjänsten behöver du som sökande ha en giltig e-legitimation, om du inte har någon e-legitimation skaffar du det via din bank. Besök e-legitimation.se och deras sida Skaffa e-legitimation för mer information.


Senast uppdaterad: 2021-04-28
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Handläggare placering förskola/fritids
Telefon: 0241-154 99, tel.tid 08.00-09.30
E-post: placering@gagnef.se

Rektor, Djuråsskolans fritids
Boel Dahlberg
Telefon: 0241-153 15
E-post: boel.dahlberg@gagnef.se

Rektor, Bäsna skolans fritids
Eva Backlund
Telefon: 0241-153 46
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Rektor, Djurmoskolans fritids
Carin Ahlgren
Telefon: 0241-155 96
E-post: carin.ahlgren@gagnef.se

Rektor, Kyrkskolans fritids
Carin Ahlgren
Telefon: 0241- 155 96
E-post: carin.ahlgren@gagnef.se

Rektor, Mockfjärdsskolans fritids
Angelica Bergman
Telefon: 0241-155 31
E-post: angelica.bergman@gagnef.se

Rektor, Syrhonsskolans fritids
Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se

Rektor, Björboskolans fritids
Anna-Lena Stenquist
Telefon: 0241-154 29
E-post: anna-lena.stenquist@gagnef.se