Gagnefs grundskolor

Alla barn och ungdomar ska gå i grundskolan från höstterminen det år de fyller 7 år till och med vårterminen det år de fyller 16 år. Från och med höstterminen 2018 är även förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. På grundskolorna finns också fritidshem. I Gagnef finns 7 kommunala grundskolor.

 


Senast uppdaterad: 2019-05-09
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Skolchef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Utvecklingsledare
Åsa Nordlund
Telefon: 0241-152 53
E-post: asa.nordlund@gagnef.se