Specialpedagoger i förskolan

I vår organisation arbetar två specialpedagoger och deras uppdrag är att:

*Bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet så att varje barn utifrån sina förutsättningar, får det utbyte av förskolan, som barnet har rätt till.

*Handleda arbetslag, gällande grupper och/eller enskilda barn.

*Stödja arbetslag i dokumentationsprocessen kring barn i behov av särskilt stöd.

*Göra observationer och pedagogiska beskrivningar.

*Planera och genomföra kompetensutveckling för pedagogerna.

*Ge råd och stöd till vårdnadshavare runt barnets förskolesituation.

*Ha samarbete med externa resurser som Barnhälsovården (BHV), habiliteringen och logopedmottagningen.

 


Senast uppdaterad: 2018-08-08
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Tina Pärsson
Telefon: 0241-154 82
E-post: tina.parsson@gagnef.se

Kontakt

Kerstin Danielsson
Telefon: 0241-153 53
E-post: kerstin.danielsson@gagnef.se