Pedagogisk handledare i förskolan

Målet med pedagogisk handledare är att utifrån de behov som finns i verksamheten stötta och utveckla det pedagogiska arbetet mot uppsatta mål på olika sätt, utifrån uppdrag från förskolechefen. Att vara pedagogisk handledare i förskolan kan innebära att:

° vara ett bollplank när olika pedagogiska frågor dyker upp.

° vara med på möten och lyfta olika pedagogiska frågor, vara diskussionsledare.

° skapa möjligheter, tid för det pedagogiska arbetet.

° vara behjälplig med dokumentation, planeringsarbete.

° leda, samordna och utvärdera olika utvecklingsområden i kommunens förskolor.

° handleda och inspirera pedagogerna.

° förstärka ett positivt förhållningssätt.


Senast uppdaterad: 2018-08-08
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

RoseMarie Närsholm-Westman
Telefon: 0241-154 38
E-post: rose-marie.n-westman@gagnef.se