Dramapedagog

I vår organisation arbetar en dramapedagog vars uppgift är att: 

*Bidra till utveckling kring värdegrundsarbetet i förskolan, konflikthantering, genusarbete, temaarbeten mm.

*Erbjuda alternativa lärprocesser genom dramapedagogiska metoder.

*Handleda arbetslag i frågor kring grupprocesser och/eller kreativa processer.

*Erbjuda barnen kulturupplevelser, och konstnärligt skapande.

*Planera och genomföra kompetensutveckling för pedagoger.

*Ha ett nära samarbete med förskolans pedagoger. 

*Förebygga kränkande behandling, arbeta normkritiskt och gruppstärkande.

 

Drama som metod bidrar till utveckling motoriskt, estetiskt, känslomässigt och kognitivt. 


Senast uppdaterad: 2018-08-08
Sidansvarig: Fredrika Mattsson