Smaragden

 

Smaragden 1 

Vi är en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år och vi har samarbete med dagbarnvårdare i Djurås. På avdelningen arbetar tre pedagoger. Under förmiddagarna delas barnen in i mindre grupper. Vårt fokus ligger på att barnen ska känna glädje och trygghet över att komma till förskolan. Det ska vara roligt!

Vi pedagoger är positiva, lugna och möter barnen på deras nivå. Vi är uppmärksamma på vad barnen har för intresse och planerar verksamheten utefter det. Vår förskola har en angränsande fotbollsplan och skog som vi brukar göra utflykter till.

Utevistelse, skapande och utforskande lek är viktiga delar i vår verksamhet. Även sång, musik och rörelse utgör en stor del av vår verksamhet.

Barnen får experimentera, utforska och prova på olika saker för att upptäcka och utveckla sitt intresse för att lära. Leken står alltid i fokus och det är genom leken barnen lär sej nya saker.

Vi arbetar ständigt med värdegrunden och använder oss av ”kompissolen” vilket är mycket uppskattat hos barnen. Vi visar varandra respekt och värdesätter varje individ.

På vår avdelning använder vi lärplattan som ett verktyg i vårt dokumentationsarbete samt att barnen tillsammans med oss pedagoger arbetar med lärplattan mot de olika mål som står i vår läroplan.

 

Smaragden 2

På Smaragden 2 går det 15 barn i åldrarna 3-4 år och det arbetar 3 pedagoger.  Avdelningen har samarbete med dagbarnvårdare i Djurås. 

Vi arbetar för att varje barn under sina förskoleår skall få uppleva, upptäcka och experimentera för att lära. Hos oss är leken det viktigaste verktyget som barnen har för att lära sig och uppleva nya saker. Under lekfulla former tillägnas barnen  kunskaper.

Värdegrunden är en stor del av vårt arbete, varje barn ska känna glädje och trygghet över att komma till förskolan. Vi erbjuder en trygg miljö med engagerade pedagoger som ser varje barns behov och intressen. Vi använder oss av ”kompissolen” vilket är mycket uppskattat hos barnen. Vi visar varandra respekt och värdesätter varje individ. Pedagogerna dokumenterar och reflekterar för att följa varje barns lärande och planerar verksamheten utifrån det.

Utevistelse, skapande och utforskande lek är viktiga delar i vår verksamhet.

Vi tror att utevistelse skapar friska barn och därför lägger vi en stor del av verksamheten utomhus. Vi har en utflyktsdag i veckan då vi ger oss ut på upptäcktsfärd, till exempel lekparker, skogen, biblioteket m.m.

På vår avdelning använder vi lärplattan som ett verktyg i vårt dokumentationsarbete samt att barnen tillsammans med oss pedagoger arbetar med lärplattan mot de olika mål som står i vår läroplan.


Senast uppdaterad: 2020-10-07
Sidansvarig: Christina Glaad
Kontakt

Rektor
Susanne Mårs Östlund
Telefon: 0241-154 69
E-post: susanne.marsostlund@gagnef.se

Kontakt

Avdelning
Smaragden 1
Telefon: 0241-153 64

Avdelning
Smaragden 2
Telefon: 0241-152 58