Rubinen

På Rubinen går det 16 barn mellan 1-4 år. Vi är fyra pedagoger som arbetar här varav en är resurspedagog. Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som vistas här. Vi lägger stor vikt vid leken och att fungera tillsammans i grupp.

Vi kommunicerar på olika sätt såsom tal, bilder, tecken, sång, dans, drama och rörelse. 
Vi lyssnar in barnens intressen och behov utifrån det skapar vi ett tema som vi jobbar med. För att barnen ska känna sig sedda delas barnen in i mindre grupper både i planerade och fria aktiviter.

Utevistelsen både på gården och utflykter är en naturlig del i vår verksamhet.

 

Safiren

På Safiren har vi barn i åldern 1 till 4 år. Utifrån barnens kunskap, nyfikenhet, intressen och fantasi, planerar vi den pedagogiska verksamheten i enlighet med våra styrdokument (den Goda Förskolan, Läroplanen).

Allt lärande bygger på trygghet och glädje – därför är vårt främsta mål att alla barn känner sig välkomna och trivs i barngruppen. Under det här läsåret kommer vi att använda oss av babblarna som metod för att nå våra prioriterade mål.

Inomhus erbjuder vi många olika aktiviteter i den dagliga verksamheten som t.ex. motorik i rörelserummet, skapande, möten med matematik, teknik och annan vetenskap där barnen får prova, utforska och resonera tillsammans med oss pedagoger. Alla ska ha kul hos oss!

Vi erbjuder utevistelse minst 1 gång per dag och vi ser positivt på utflykter till skogen och lekplatser i vårt närområde. Det skapar roliga upplevelser för barnen och berikar fantasin och leken. 

 


Senast uppdaterad: 2020-10-07
Sidansvarig: Christina Glaad
Kontakt

Rektor
Susanne Mårs Östlund
Telefon: 0241-154 69
E-post: susanne.marsostlund@gagnef.se

Kontakt

Avdelning
Rubinen
Telefon: 0241-152 74

Avdelning
Safiren
Telefon: 0241-152 56