Kristallen

Blå

Hos oss på Blåa Kristallen går idag 14 barn i åldrarna 1-4 år. Vi är fyra pedagoger som arbetar här varav en är resurspedagog. Vi vill att verksamheten hos oss präglas av trygghet, nyfikenhet och glädje. Som pedagoger försöker vi att alltid vara engagerade och lyhörda för barnens intressen och behov. Barnes ideer tas till vara och genomsyrar verksamheten. Vi pedagoger är medforskare och uppmuntrar, utmanar och stödjer barnen i sitt lärande och sociala samspel. Kommunikation, reflektion och ett positivt tänkande mellan både vuxna och barn är grundpelare i vardagen. Vårt arbetssätt och vår planering under året följer förskolans årshjul.

 


Senast uppdaterad: 2020-10-07
Sidansvarig: Christina Glaad
Kontakt

Rektor
Susanne Mårs Östlund
Telefon: 0241-154 69
E-post: susanne.marsoslund@gagnef.se

Kontakt

Avdelning
Kristallen Blå
Telefon: 0241-152 57

Avdelning
Kristallen Vit
Telefon: 0241-152 59