Synpunkter och klagomål

För oss som jobbar i Gagnefs kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I denna strävan är det viktigt att du berättar för oss om du inte är nöjd med vårt arbete eller om du har förslag på förbättringar. Vi tar emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och kommer att använda dom i vårt kvalitetsarbete. Även om du väljer att vara anonym så kommer dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Inom tre veckor från det vi tagit emot dina synpunkter blir du kontaktad av någon ansvarig person inom verksamheten, förutsatt att du angett att du vill bli kontaktad. Du kan lämna dina synpunkter eller klagomål skriftligt eller genom att ringa till den som ansvarar för verksamheten.

Om du vill lämna synpunkter och klagomål skriftligt kan du använda vår blankett som du kan skriva ut, fylla i och skicka in till kommunen. Det går även bra att använda vårt formulär som du kan skicka in elektroniskt.

Dina synpunkter behandlas som inkommen handling och diarieförs.


Senast uppdaterad: 2018-10-11
Sidansvarig: Maria Eriksson