Ensamkommande flyktingbarn

Monteliusgården och Stinsen är hem för barn som saknar legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande flyktingbarn. Monteliusgården är beläget i Gagnefs kyrkby och Stinsen ligger i Mockfjärd.

Gagnefs kommun har ett avtal med Migrationsverket som innebär att Monteliusgården ska tillhandahålla 24 platser för ensamkommande flyktingbarn. Av dessa ska minst tio vara förbehållna asylsökande ungdomar. Verksamheten startade första november 2014 då de första ungdomarna anlände.

Ungdomar som får permanent uppehållstillstånd (PUT) och fyllt arton år placeras i lägenheter inom Gagnefs kommun. Dessa ungdomar får hjälp av Monteliusgårdens utslussgrupp.


Senast uppdaterad: 2016-07-19
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

Enhetschef Integration
Torben Stenberg
Telefon: 0241-152 51
E-post: torben.stenberg@gagnef.se

Föreståndare Monteliusgården
Malin Söderkvist
Telefon: 0241-151 52
E-post: malin.soderkvist@gagnef.se

Monteliusgården
Telefon: 0241-251 01

Föreståndare Stinsen
Cristian Galvez
Telefon: 0241-152 79
E-post: cristian.galvez@gagnef.se

Stinsen
Telefon: 0241-251 24