Korttidsboende/Växelboende

Beviljas om du under en kortare period har ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i ditt ordinära boende, till exempel efter en sjukhusvistelse. Kan även beviljas i väntan på erbjudande om plats i särskilt boende.
Korttidsboende och Växelboende finns på Älvudden, Törnholn  och Solgården.


Senast uppdaterad: 2017-10-30
Sidansvarig: Maria Eriksson
Kontakt

Enhetschef Älvudden
Maria Linder
Telefon: 0241-155 08
E-post: maria.linder@gagnef.se

Personal Rödklövern
Telefon: 0241-152 44

Personal Gullvivan
Telefon: 0241-152 42

Enhetschef Törnholn
Annika Jansson
Telefon: 0241-151 99
E-post: annika.jansson@gagnef.se

Personal Törnholn
Telefon: 0241 - 152 71, 152 72

Enhetschef Solgården
Maria-Therese Hartmeier
Telefon: 0241 -155 79
E-post: maria-therese.hartmeier@gagnef.se

Personal Solgården
Telefon: 0241-153 48, 152 67, 151 55 och 153 87