Famnen 

Från och med den 21 maj 2018 kommer Famnen inte att påbörja några nya ärenden på grund av hög belastning. Återkom gärna igen under vecka 34.

Akuta ärenden gällande barn kan ni i andra hand på kontorstid kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på telefon 0243-497040. Efter kontorstid kontaktar ni Länsgemensamma mottagningen i Falun på telefonnummer 023-492070.

Vid akuta ärenden kan barn och förälder kontakta Gagnef VC för bedömning på telefonnummer 0241-498510.

Har du som förälder frågor kring ditt mående relaterat till föräldraskapet eller frågor om ditt barn, får du kontakta Gagnef VC på telefonnummer 0241-498510.

 

Vid frågor kring detta kontakta:                  

 • Malin Abrahamsson, avdelningsföreståndaren Landstinget/Samordnare Familjens hus, telefonnummer 072-1438079
 • Cristian Galvez, enhetschef Gagnefs kommun/Samordnare Familjens hus, telefonnummer 0241-15279

 

Famnen är en mottagning för barn, ungdomar 0-17 år och deras familjer med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Famnen är en samverkan mellan landstinget Dalarna och Gagnefs kommun.

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Att det psykiska måendet skiftar i olika perioder av livet och av andra påfrestningar i livet är normalt. Ofta kan familj, vänner, lärare eller någon annan man känner ge det stöd som behövs. Men när man upplever att ens egna resurser inte räcker till är det viktigt att man söker hjälp. Då kan Famnen vara ett alternativ.

Till oss kan ni vända er med exempelvis:

 • Nedstämdhet

 • Depression

 • Ångest

 • Sorg

 • Kriser

 • Psykisk ohälsa hos föräldrar

 • Utagerande beteende (bråk, konflikt, trots)

 • Specifika fobier

 • Ängslan/oro

 • Relationsproblematik (skilsmässa, styvfamiljen)

 • Alkohol- och/eller drogproblematik hos föräldrar

 • Annan psykisk ohälsa

Famnen kan erbjuda

Vi kan tillhandahålla råd och stödsamtal, bedömning och behandlingar samt föräldrastöd med fokus på barnet eller den unga. Behandling kan ges till familjen eller individuellt. För äldre ungdomar som bedöms som mogna kan ibland överenskommelser göras om individuella samtal utan vårdnadshavares kännedom enligt lag. I annat fall krävs oftast en vårdnadshavares godkännande och/eller närvaro.

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Kontaktväg

Till Famnen kan ungdomar och föräldrar ringa. Skola, andra professionella eller anhöriga kan också hjälpa till och förmedla kontakten. Dock alltid med barnet/tonåringen/ familjens uttryckliga önskan om kontakt.

Vi som arbetar på Famnen

Marianne Blomqvist Leg. Psykolog

Anki Karis Specialpedagog

Sofia Svensson Familjebehandlare

Hamp-Maria Jacobsson Familjebehandlare 

Upptagningsområde

Gagnef Kommun 


Senast uppdaterad: 2018-05-28
Sidansvarig: Cristian Galvez
Kontakt

Specialpedagog
Anki Karis
Telefon: 0241-15360
E-post: anki.karis@gagnef.se

Psykolog
Marianne Blomqvist
Telefon: 0241-498528

Familjebehandlare
Sofia Svensson
Telefon: 0241-15248
E-post: sofia.svensson@gagnef.se

Familjebehandlare
Hamp-Maria Jacobsson
Telefon: 0241-15219
E-post: hamp.maria.jacobsson@gagnef.se