Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2019

 11 mars, 29 april, 10 juni, 30 september, 4 november, 9 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

 

Socialnämnden 2019-05-13

Beslutsinstans  Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-05-13
Justerade paragrafer § 39 - § 45
Datum när anslaget publiceras 2019-05-22
Datum när anslaget avpubliceras 2019-06-13 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsen 2019-05-21

Beslutsinstans Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2019-05-21
Justerade paragrafer § 61 
Datum när anslaget publiceras 2019-05-22
Datum när anslaget avpubliceras 2019-06-13 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2019-05-02

Beslutsinstans  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-02
Justerade paragrafer § 5 - § 10
Datum när anslaget publiceras 2019-05-20
Datum när anslaget avpubliceras 2019-06-11
Förvaringsplats för protokollet Regionhuset, Vasagatan 27, Falun

 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-05-16

Beslutsinstans Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2019-05-16 
Justerade paragrafer § 21 - § 40
Datum när anslaget publiceras 2019-05-20
Datum när anslaget avpubliceras 2019-06-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2019-05-14 
Justerade paragrafer  § 43 - § 58 
Datum när anslaget publiceras  2019-05-17 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-06-10 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2019-05-14

Beslutsinstans  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Sammanträdesdatum  2019-05-14 
Justerade paragrafer  § 25 - § 32 
Datum när anslaget publiceras  2019-05-17 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-06-08 
Förvaringsplats för protokollet  Socialförvaltningen i Falun 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-05-08
Justerade paragrafer § 46 - § 63
Datum när anslaget publiceras 2019-05-13
Datum när anslaget avpubliceras 2019-06-04
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2019-05-07

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum 2019-05-07 
Justerade paragrafer § 17 - § 21
Datum när anslaget publiceras 2019-05-09
Datum när anslaget avpubliceras 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Plankommittén 2019-05-07

Beslutsinstans  Plankommittén 
Sammanträdesdatum 2019-05-07 
Justerade paragrafer § 6 - § 8 
Datum när anslaget publiceras 2019-05-09
Datum när anslaget avpubliceras 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-08

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-08
Justerade paragrafer  § 44 - § 45
Datum när anslaget publiceras 2019-05-09
Datum när anslaget avpubliceras 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2019-05-07

Beslutsinstans Kommunstyrelsens personalutskott 
Sammanträdesdatum 2019-05-07
Justerade paragrafer § 13 - § 15
Datum när anslaget publiceras 2019-05-07
Datum när anslaget avpubliceras 2019-05-29 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-02

Beslutsinstans  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2019-05-02
Justerade paragrafer § 10 - § 19
Datum när anslaget publiceras  2019-05-07 
Datum när anslaget avpubliceras 2019-05-29
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

Kommunfullmäktige 2019-04-29

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-04-29
Justerade paragrafer § 30 - § 61
Datum när anslaget publiceras 2019-05-07 
Datum när anslaget avpubliceras 2019-05-29
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-04-29

Beslutsinstans  Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-04-29
Justerade paragrafer  § 22 - § 26 
Datum när anslaget publiceras  2019-05-03 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-05-27
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-30

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-04-30 
Justerade paragrafer  § 23 - § 28
Datum när anslaget publiceras  2019-05-03 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-05-27 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-30

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-04-30 
Justerade paragrafer  § 21 - § 22 
Datum när anslaget publiceras  2019-05-02 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-05-24 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

  

   

 


Senast uppdaterad: 2019-05-22
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se