Officiell anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2018

7 mars, 3 maj, 14 juni, 15 oktober, 8 november, 13 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden.

 

 

 Att överklaga ett beslut

 

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-17

Beslutsinstans     Kultur- och fritidsnämnden 
Justerade paragrafer       §31 - §41
Sammanträdesdatum   2018-05-17 
Anslaget publicerades           2018-05-23 
Anslaget tas ner               2018-06-14 
Förvaringsplats för protokoll        Kommunkontoret Djurås 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-15

Beslutsinstans    Miljö- och byggnadsnämnden 
Justerade paragrafer      §35 - §51 
Sammanträdesdatum  2018-05-15 
Anslaget publicerades          2018-05-18 
Anslaget tas ner              2018-06-11 
Förvaringsplats för protokoll       Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-05-08

Beslutsinstans   Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Justerade paragrafer     §11 - § 22 
Sammanträdesdatum   2018-05-08 
Anslaget publicerades         2018-05-15 
Anslaget tas ner             2018-06-07 
Förvaringsplats för protokoll      Kommunkontoret Djurås 

 

Plankommittén 2018-05-08

Beslutsinstans   Plankommittén 
Justerade paragrafer     §3 
Sammanträdesdatum   2018-05-08 
Anslaget publicerades         2018-05-15 
Anslaget tas ner             2018-06-07 
Förvaringsplats för protokoll      Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunfullmäktige 2018-05-03

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Justerade paragrafer    §32 - §57 
Sammanträdesdatum  2018-05-03 
Anslaget publicerades        2018-05-15 
Anslaget tas ner            2018-06-07 
Förvaringsplats för protokoll     Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2018-05-08

Beslutsinstans    Kommunstyrelsens personalutskott 
Justerade paragrafer   §14 - §18
Sammanträdesdatum  2018-05-08 
Anslaget publicerades       2018-05-09
Anslaget tas ner           2018-06-01 
Förvaringsplats för protokoll    Kommunkontoret Djurås 

 

Tekniska nämnden 2018-04-26

Beslutsinstans   Tekniska nämnden 
Justerade paragrafer   §19 - §23 
Sammanträdesdatum  2018-04-26
Anslaget publicerades      2018-05-02 
Anslaget tas ner          2018-05-24 
Förvaringsplats för protokoll   Kommunkontoret Djurås 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-23
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se