Från och med 1 juli 2018 kan småhusägare söka radonbidrag för radonsaneringsåtgärder

Från och med 1 juli 2018 kan småhusägare söka radonbidrag för radonsaneringsåtgärder igen. 

Bidraget kan sökas av privatperson som äger och själv bor stadigvarande i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så sätt minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Läs mer på http://www.gagnef.se/bygga-bo-miljoe/boende-och-miljoe/radon/ 


Senast uppdaterad: 2018-07-10
Sidansvarig: Micaela Olsson