Hjälpa till vid bränderna?

Ett 50-tal bränder rasar i Sverige just nu och risken för nya bränder i skog och mark är stor på grund av torkan. Människor har evakuerats och räddningstjänsten och frivilliga arbetar outtröttligt, dygnet runt, med att försöka minska förödelsen.

Efter dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Röda Korset startat en nationell insats kopplat till det räddningsarbete som pågår. Röda Korset har fått i uppdrag att samordna och organisera de volontärer som behövs i anslutning till insatserna vid skogsbränderna och att bistå med att få fram förnödenheter.

Vill du hjälpa till i de drabbade områdena?

Vill du bli volontär? Anmäl dig här. 

Har du frågor? Ring Röda Korsets infoservice på 0771-19 95 00.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-07-23
Sidansvarig: Micaela Olsson