Fågelinfluensa

Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg.

Under hösten har fågelinfluensa cirkulerat bland både vilda och tama fåglar i Europa. Efter att Danmark fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos tamfåglar höjde Jordbruksverket som förebyggande åtgärd skyddsnivån för fjäderfä i Sverige.

Det här gäller i hela Sverige

För närvarande gäller skyddsnivå 2 för hela Sverige. Nivån innebär att du ska ha dina fjäderfän inomhus, om det inte är möjligt ska de vara inhägnade utomhus. Du ska ha byggt hägnet så att fåglarna inte kan ta sig ut. Foder och vatten ska stå under tak eller under ett skydd utomhus. Det är viktigt att du som djurhållare har en utökad övervakning av hälsoläget för att du tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Skyddsnivån gäller tillsvidare. Det är Jordbruksverket som fattar beslut om att höja eller sänka skyddsnivån.

Denna typ av fågelinfluensa sprids inte till människor.

Mer information

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa

SVA:s information om fågelinfluensa

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Broschyren "Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa"

Länsstyrelsen Dalarnas information om fågelinfluensa 

(Källor:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sjukdomarochsmittskydd/smittsammadjursjukdomar/fagelinfluensa/fagelinfluensaiskane2016.4.1295021588ef860799e614.html 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/sv/nyheter/2016/pages/med-anledning-av-forekomst-av-fagelinfluensa.aspx/)


Senast uppdaterad: 2016-12-01
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark