Kulturpriset till Håkan Spännar

 
Foto: privat

 

Kultur- och fritidsnämndens motivering:

"Efter en snart femtio år lång kulturgärning tilldelas Håkan Spännar Gagnefs kommuns kulturpris 2018 för sitt stora sociala och kulturella engagemang. Vid sidan av medverkan i flera kulturföreningar initierade han bildandet av Gagnefs intresseförening och Ottilia Adelborgs vänförening, och var drivande i skapandet av Ottilia Adelborgmuseet som alltsedan starten år 1999 tillsammans med vänföreningen spridit kunskap om författaren och konstnären Ottilia Adelborg som var verksam i Gagnef från 1893 till sin död 1936. Håkan Spännar har med entusiasm och altruism, satt den unika Gagnefskulturen och Ottilia Adelborg på kartan, till gagn både för invånare och besökare i vår kommun."

 

Priset delas ut på kommunfullmäktige den 14 juni 2018.

 

Gagnefs kommun delar årligen ut ett kulturpris på 10 000 kronor. Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen. Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan även vara flera personer, exempelvis en förening. 

 

Tidigare kulturpristagare


Senast uppdaterad: 2018-05-23
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se