Kulturpriset till Håkan Spännar

 
Foto: privat

 

Kultur- och fritidsnämndens motivering:

"Efter en snart femtio år lång kulturgärning tilldelas Håkan Spännar Gagnefs kommuns kulturpris 2018 för sitt stora sociala och kulturella engagemang. Vid sidan av medverkan i flera kulturföreningar initierade han bildandet av Gagnefs intresseförening och Ottilia Adelborgs vänförening, och var drivande i skapandet av Ottilia Adelborgmuseet som alltsedan starten år 1999 tillsammans med vänföreningen spridit kunskap om författaren och konstnären Ottilia Adelborg som var verksam i Gagnef från 1893 till sin död 1936. Håkan Spännar har med entusiasm och altruism, satt den unika Gagnefskulturen och Ottilia Adelborg på kartan, till gagn både för invånare och besökare i vår kommun."

 

Priset delades ut på kommunfullmäktige i juni 2018.

 

Gagnefs kommun delar årligen ut ett kulturpris på 10 000 kronor. Kulturpriset delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen. Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan även vara flera personer, exempelvis en förening. 

 

Tidigare kulturpristagare


Senast uppdaterad: 2019-01-14
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultur- och biblioteksassistent
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafsson@gagnef.se