Målsättning och villkor för bidrag

 

Kommunens målsättning med bidragsgivning till föreningar är att det ska:

 • Bidra till ett kulturutbud av hög kvalitet för kommunens alla medborgare, oavsett ålder, kön eller social tillhörighet.
 • Främja nyskapande och förnyelse.
 • Främja bevarandet och nyttjandet av det rika kulturarv som finns i kommunen i form av hantverk, hembygdsgårdar, kulturmiljöer, musik, dialekter mm.
 • Bidra till ökad bildning, fördjupning och delaktighet i det offentliga samtalet.

 

Allmänna regler/villkor

 • Ges till ideella föreningar som arbetar enligt demokratiska principer, inte till privatpersoner. (Gäller ej stödet En snabb slant).
 • Ges till offentliga, icke vinstdrivande kulturarrangemang/projekt som har svårt att hitta annan finansiering. Gagnefs kommun beviljar inte bidrag till 100 % av kostnaderna. Viss egen finansiering förutsätts (som tex entréintäkter, bidrag från annat håll, sponsring, försäljning av fika osv).
 • Arrangemangen/projekten ska äga rum i Gagnefs kommun.
 • Vid beviljande av arrangörsbidrag, projektbidrag och En snabb slant ska verksamheten/projektet redovisas efter verksamhetsår/projektets genomförande. (För arrangörsbidraget menas årsmöteshandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Projektbidraget och En snabb slant redovisas på särskild blankett).
 • Om föreningen inte genomför arrangemanget/projektet som beskrivet i ansökan kan föreningen bli återbetalningsskyldig. Om arrangemanget/projektet förändras under tid ska detta rapporteras till Kultur- och fritidssektionen, så att en ny prövning kan göras.
 • Arrangemanget ska vara politiskt och religiöst obundet.
 • Arrangemanget måste marknadsföras så folk har en chans att veta om det i förväg, exempelvis genom annonser i tidningar, affischer, sociala medier osv.
 • Gagnefs kommun ska finnas med i marknadsföring med logga och/eller formuleringen "Med stöd från Gagnefs kommun".

Senast uppdaterad: 2016-03-14
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Kulturansvarig
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se