Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter. Blanketterna är ifyllbara. Spara i din dator och bifoga i ett mejl till registrator@gagnef.se. (I vissa fall måste blanketten sparas innan den går att fylla i). Det går naturligtvis bra att skriva ut blanketterna, fylla i och skicka med post till Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef.

 

Ansökan om arrangörsbidrag för föreningar

Ansökan om projektbidrag för föreningar

Redovisning av projektbidrag

 

 Ansökan om bidrag för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan göras efter ett godkännande av att föreningen är bidragsberättigad. Blankett finns inte. Kontakta kulturenheten, tel 0241-151 48.

 

Ansökan om investeringsbidrag (kopplat till bidrag för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader/ - drift och kan endast sökas av driftsbidragstagare). Blankett finns inte. För information om vilka uppgifter vi behöver få in - kontakta kulturenheten, tel 0241-151 48.


Senast uppdaterad: 2018-01-10
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se