Projektbidrag

Ett projektbidrag söker man för enstaka offentliga kulturprojekt som genomförs och avslutas inom en begränsad tid, tex en festival, utställning, konsert eller föreställning mm. Bidraget gäller för kostnader kring produktionen av projektet såsom arvoden, marknadsföring, lokalhyra mm.

 Projekt som är nyskapande inom sin genre och projekt som syftar till att nå nya publikgrupper eller arbetar gränsöverskridande premieras.

 Projekten ska vara på professionell nivå, men även amatörprojekt kan beviljas om kvaliteten är hög.

 Bidrag till produktion av media såsom böcker, skivor osv beviljas i mycket begränsad omfattning, med höga kvalitetskrav, och endast om det föreligger ett starkt lokalt kulturellt intresse.

 Det är två ansökningstillfällen under året, 31 mars för perioden 1 maj - 31 oktober (även hela året) och 30 september för perioden 1 november - 30 april (nästkommande år).

 Projektbidraget kan sökas av ideella föreningar, ej av privatpersoner.

 Projektbidrag kan ej sökas av föreningar som blivit beviljade arrangörsbidrag, om inte särskilt tungt vägande skäl kan anges.

 Ansökan och redovisning efter avslutat projekt görs på särskild blankett.


Senast uppdaterad: 2018-01-10
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se