En snabb slant

En snabb slant är ett kommunalt stöd med syfte att främja ungdomars kreativitet. Idén är att stödja unga människor i konst- och kulturprojekt, att hjälpa till med förverkligandet av en idé inom kulturområdet.

Det kan vara en konsert, en dansuppvisning, fotoutställning, ett föredrag, en debatt mm. Projekten kan även angränsa till teknik, naturkunskap, idrott, fysik, matematik, historia och språk.

Stödet ges inte till skapandet av en film eller andra medier, skriva en bok eller spela in en skiva. Däremot går det bra att söka för filmvisningen eller konserten med musik från skivan.

Stödet kan sökas av ungdomar folkbokförda i Gagnefs kommun i åldern 13-23 år. Projektet ska initieras av ungdomarna själva och ges inte till projekt som drivs av andra än de sökande.
Undomar under 18 år måste ha en vuxen person med i projektet som referens- och stödperson. Det kan vara en lärare, fritidsledare, förälder el dyl.

Projektet måste genomföras i Gagnefs kommun.

Projektet är offentligt. Stödet ges inte till slutna grupper.

En snabb slant är ett engångsbelopp, för ett enstaka projekt.

Stödets maximala belopp är 5000 kronor.

Stödet ges inte till kommersiella och vinstdrivande projekt.

Stödet ges inte till inköp av utrustning och dyl, om inte tungt vägande skäl föreligger.

En snabb slant finns tillgängligt senast tre veckor efter det att ansökan inkommit till Kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan ska vara inne senast en månad innan projektets genomförande.

Ansökan görs på särskild blankett. Senast en månad efter projektet ska en redovisning inlämnas på särskild blankett.
Ladda ner ansökningsblanketten
Ladda ner redovisningsblanketten

Stödet betalas ut i form av ett stipendium.


Senast uppdaterad: 2016-03-14
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Kulturansvarig
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se