Bokning lokaler och IP-skogen

Via webben kan du själv boka följande lokaler: Mockfjärds sporthall samt Gymnastiksalar i Djurmo, Djurås, Kyrkskolan, Syrholn och Björbo. 

Om du vill ha egen inloggning eller inloggning till föreningen kontakta Ann-Christin Dragsten 0241-151 45. 

Här kommer du till bokningssidan

IP-skogen den mobila utrustningen

Följande utrustning finns att hyra:

 • Toalettvagn, ny taxa from 2017.
 • Sekretariatsvagn 
 • Tidtagarutrustning Regnly, samt startklocka
 • Högtalaranläggning stor och liten
 • Hjärtstartare, lånas gratis av föreningar.
 • Hörslinga

Utrustningen bokar du via Kultur- och Fritidsförvaltningen 0241- 15145 eller 0241-15147. Måndag 08:00-17:30, tisdag till torsdag 08:00-16:00, fredag 08:00-14:30

Bestämmelser vid förhyrning av IP-skogen

Vid hyra av IP-skogen betalas hyra enligt av kommunstyrelsen fastställd taxa. Avbokning senare än tre dagar innan avhämtning debiteras med halva kostnaden.

Förening som skall hyra till föreningstaxa måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Den som hyr ansvarar för:

 • Hämtning/återlämning av material efter överenskommelse med fritidsförvaltningen.
 • Använda latrintunnor lämnas på Täktbergets Kretsloppscentral i Djurås. Tömningskostnaden ingår i hyran.
 • Städning och rengöring av förhyrt material.
 • Rapportering om skadat eller försvunnet material lämnas senast vid återlämnandet.
 • Nycklar hämtas och återlämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen i kommunhuset.

Extradebitering sker om något av följande inträffat:

 • Sop- och latrintunne-tömning ej är utförd.
 • Städning och rengöring ej är tillfredsställande.
 • Material är skadat genom oaktsamhet.
 • Material är försvunnet.

Regler fördelning av halltider:

Här finns reglerna för fördelning av halltider, antagna av Kultur- och fritidsnämnden våren 2016.


Senast uppdaterad: 2017-04-20
Sidansvarig: Tobias Sjögren
Kontaktuppgifter

Fritidsansvarig
Tobias Sjögren
Telefon: 0241-151 47
E-post: tobias.sjogren@gagnef.se