Verksamhetsbidrag

Bidragsbeloppet beräknas utifrån föreningens planerade verksamhet för det kommande året samt verksamhetsberättelse för året som gått. Bidraget söks på blankett "Verksamhetsbidrag" som ska vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars och 30 september (endast utbildningsbidrag).

Ansökan ska åtföljas av styrelsens förslag till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, samt eventuella policys som efterfrågas i ansökningsblanketten.

Efter beräkning av samtliga ansökningar, får föreningarna ett meddelande om beviljat bidrag. I de fall där kompletterande upplysningar önskas, kallas föreningen till möte med en bidragsgrupp bestående av politiker och fritidsansvarig. Förening som inte är nöjd med sitt besked, kallas också till möte med Kultur- och Fritidsnämnden för diskussion.


Senast uppdaterad: 2018-02-02
Sidansvarig: Tobias Sjögren
Kontakt

Fritidsansvarig
Tobias Sjögren
Telefon: 0241-15147
E-post: tobias.sjogren@gangef.se