Spontanidrottsbidrag

Bidrag kan sökas av intresseförening, som finns representerad i Bygderådet, för anläggning eller aktivitet som främjar möjligheterna till spontan fysisk aktivitet. För bedömning av beloppens storlek, utgår vi från bidragsregler för barn- och ungdomsföreningar i Gagnef.
Grupper/personer som har eller planerar anläggningar/aktiviteter som främjar spontanidrotten, kontaktar respektive intresseförening, som gör ansökan om bidrag i en skrivelse till Kultur- och Fritidsnämnden.

Beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden eller via delegation, beroende på beloppets storlek.

Arbetet får inte påbörjas innan beslut är fattat.

Bidragen betalas ut till respektive intresseförening. Beslutet anger vilka krav på eventuella underlag som behövs för utbetalning av bidraget. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som bidraget avser.


Senast uppdaterad: 2018-02-02
Sidansvarig: Tobias Sjögren