Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan sökas för ny- eller ombyggnation/restaurering av anläggning enligt föreningens långtidsplan eller för akuta oförutsedda kostnader som drabbar anläggningen. Investeringsplanen uppdateras årligen vid föreningsbesök i samband med tecknande av driftbidrag. Bidrag kan uppgå till maximalt 75% av investeringskostnaden.

Bidrag söks på blankett "Investeringsbidrag". Till ansökan ska bifogas offert och/eller en noggrann kostnadskalkyl, samt kopia på protokoll som visar styrelsebeslut beträffande investeringen. Framtida driftskostnader för investeringen ska också anges.

Arbetet får inte påbörjas innan beslut är fattat.

Beslut fattas av Kultur- och Fritidsnämnden eller via delegation, beroende på beloppets storlek.

Bidraget betalas ut mot kopior på fakturor. Fakturorna skickas in efterhand och beviljad procentsats på fakturerade belopp betalas tills hela bidragsbeloppet har nyttjats. Bidraget betalas endast ut under det kalenderår som bidraget avser.


Senast uppdaterad: 2018-02-02
Sidansvarig: Tobias Sjögren