Lånekort och låntagaransvar

Lånekort får alla som uppnått förskole- respektive skolålder.
Målsman ansvarar för det som barn lånat.
Ditt lånekort gäller på biblioteken i Gagnefs kommun.
Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är själv ansvarig för allt som lånats på kortet tills lånen har avregistrerats. Låna inte ut kortet till andra. Om du förlorat ditt lånekort, spärra det omedelbart. Ring 0241-15205, bibliotekets låneexpedition. Förlorat lånekort ersätts med 20 kr.

Lånetid

Normal lånetid är 4 veckor. På efterfrågat material kan lånetiden vara kortare.
Lånetiden för tidskrifter är 1 vecka. Musik cd 2 veckor.
DVD-hyra: 15 kr/st för 2 dygn (7 dygn för fackfilm). Åldergräns 15 år.
Lokala filmer ingen avgift.

Förseningsavgifter

Uttages av låntagare som är 15 år och äldre.
Vuxenbok/tidskrift: 5 kr/vecka.
video/DVD: 5 kr/dag (endast för öppethållande-dagar)
1:a krav: 10 kr
2:a krav: 10 kr
Räkning utskickas efter 2:a kravet, räkningsavgift: 10 kr.

OBS! Om du har mottagit räkning på ej återlämnade media och placerats på restlista blir du spärrad från vidare lån. Detta innebär att du inte får fortsätta att låna förrän du reglerat skulden via räkningen eller i gott skick återlämnat det media som du lånat. Spärrning tillämpas på låntagare som är 15 år och äldre.

Ersättning för skadade och förkomna medier

För media som skadats eller förkommit uttages:
Barnbok=100 kr, vuxenbok=200 kr, CD-bok=100 kr, CD-musik=100 kr, tidskrift/=50 kr, DVD=200 kr.
Målsman är skyldig att ersätta det barn lånat och ej återlämnat.

Fjärrlån

Böcker/media som efterfrågas och inte finns på biblioteken i kommunen kan fjärrlånas från andra bibliotek i landet. Avgifter: bok/kopior=10 kr, artikel=självkostnadspris eller minst 10 kr, utlandslån = 75 kr.

PIN-kod

Du behöver en PIN-kod för att utnyttja servicemöjligheterna i vår bibliotekskatalog, till exempel:
Reservera och låna om
Se vilka böcker du har hemma
Se vilka reservationer du har
Ladda hem e-böcker
Göra inköpsförslag

PIN-koden får du vid ett personligt besök på biblioteket. Ta med legitimation.


Senast uppdaterad: 2017-03-21
Sidansvarig: Margit Henrikson
Kontakt

Chef Kultur- och fritidsförvaltningen
Liselotte Stöby Ingvarsson
Telefon: 0241-152 08
E-post: liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se

Bibliotekarie
Maria Johansson
Telefon: 0241-152 07
E-post: maria.johansson@gagnef.se

Biblioteksassistent
Margit Henrikson
Telefon: 0241-152 09
E-post: margit.henrikson@gagnef.se