Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ärenden inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, särskilda boenden, LSS.

Sammanträden 2017

13 februari

20 mars

24 april

22 maj

18 september

23 oktober

20 november

Socialnämndens ledamöter

Samtliga ledamöter hittar du här.

Utskott

Individ- och familjeomsorgsutskottet

Samtliga ledamöter hittar du här

 


Senast uppdaterad: 2016-12-14
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Ann-Gret Olsson
Telefon: 073-033 33 46
E-post: ann-gret.olsson@gagnef.se

Sekreterare
Margareta Marjeta
Telefon: 0241-152 15
E-post: margareta.marjeta@gagnef.se