Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för ärenden inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, särskilda boenden, LSS.

Sammanträden 2018

12 februari

19 mars

23 april

28 maj

17 september

22 oktober

3 december

Socialnämndens ledamöter

Samtliga ledamöter hittar du här.

Utskott

Individ- och familjeomsorgsutskottet

Samtliga ledamöter hittar du här

 


Senast uppdaterad: 2018-08-21
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Ann-Gret Olsson
Telefon: 073-033 33 46
E-post: ann-gret.olsson@gagnef.se

Sekreterare
Margareta Marjeta
Telefon: 0241-152 15
E-post: margareta.marjeta@gagnef.se