Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det främsta politiska förvaltningsorganet. Den ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi.

Sammanträden 2017

14 februari

4 april

23 maj

19 september

18 oktober

21 november

Kommunstyrelsens ledamöter

Samtliga ledamöter hittar du här.

Utskott

Allmänna utskottet

Samtliga ledamöter hittar du här.

Personalutskottet

Samtliga ledamöter hittar du här


Senast uppdaterad: 2017-09-26
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande
Irené Homman
Telefon: 0241-155 74
E-post: irene.homman@gagnef.se

Kommunsekreterare
Anna-Lena Palmér
Telefon: 0241-151 05
E-post: anna-lena.palmer@gagnef.se