Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden hanterar ärenden för verksamheterna grundskola, förskola, vuxenutbildning, gymnasieskola, musik- och dansskola. Nämnden ansvarar även för vissa trafikfrågor och kommunens kostenhet.

 

 Sammanträden 2017 

8 februari

15 mars

12 april

17 maj

13 september

11 oktober

15 november

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Samtliga ledamöter hittar du här.

 


Senast uppdaterad: 2016-12-14
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer
Kontakt

Ordförande
Svante Hanses
Telefon: 070-782 96 68
E-post: svante.hanses@gagnef.se

Sekreterare
Helene Jarefors
Telefon: 0241-151 75
E-post: helene.jarefors@gagnef.se