Ny lag om obligatorisk e-faktura

Enligt ett EU-direktiv som blir lag från 1 april 2019 (SFS 2018:1277) ska leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura.

 

Observera att en faktura via e-post (pdf) inte är en e-faktura.

 

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) finns information och svar på vanliga frågor.

 

Gagnefs kommun använder InExchange som VAN-leverantör (fakturaväxel) för e-fakturor.

GLN är 7362120002153

PEPPOL ID 0007:2120002155

  • Har ni redan idag ett affärssystem för fakturering rekommenderar vi att ni tar kontakt med er systemleverantör för att komma igång med e-faktura.

  • Har ni idag ingen möjlighet att skicka e-faktura, fortsätt skicka som vanligt.

Är ni ny leverantör skickar ni pappersfakturor till:
Gagnefs kommun, Box 398, 737 26 FAGERSTA

 

Det här ska en faktura innehålla
• Referens i form av Referenskod (begär av köparen vid beställning) Exempel: X11300AX
• Fakturanummer, fakturadatum och betaldatum.
• Ert organisationsnummer, namn och adress och kommunens namn och adress.
• Varans eller tjänstens omfattning och art. Det datum varan/varorna såldes eller tjänsterna utfördes/slutfördes.
• Den aktuella momssatsen. Vilket momsbelopp som ska betalas eller om det är en momsfri försäljning.


Undantag från e-faktura:

Fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer ska inte skickas som e-faktura till Gagnefs kommun. I dessa fall finns det olika regler beroende på vad fakturan avser. Kontakta kommunen innan första fakturan skickas.

Fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner, familjehem eller liknande ska alltid skickas på papper till:

Gagnefs kommun, Socialförvaltningen, 785 80 Gagnef.

Dessa fakturor berörs inte av Lag (SFS 2018:1277) om e-fakturor till följd av offentlig upphandling 3§.

 

 


Senast uppdaterad: 2019-04-15
Sidansvarig: Erik Mååg
Kontakt

Ekonomiassistent
Mikaela Israels
Telefon: 0241-151 16
E-post: faktura@gagnef.se

Länkar

DIGG Myndigheten för digital förvaltning