Budget och budgetprocess

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten i december är det slutet på en lång process som inleds redan i början av året. Kommunstyrelsen väljer i början av mandatperioden ledamöter till budgetberedningen. Budgetberedningen sammanträder vanligtvis fyra gånger under året med början i mars. Budgeten arbetas fram under kommunchefens ledning i samråd med övriga förvaltningschefer samt kommunens personal- och ekonomichef. Förslaget från tjänstemännen presenteras för budgetberedningen som efter samråd med nämnderna, överlämnar budgetförslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Budgetberedning 2015 - 2018

Ledamöter

Ersättare

Irene homman (S), ordf.

Anne-Christine Carlsson (S)

Ann-Gret Olsson (S)

Tomas Fredén (S)

Lars-Erik Granholm (KOSA)

Jonas Wittink (Mp)

Sofia Jarl (C)

Christer Iversen (FP)

Stefan J Eriksson (M)

Anders Bengtsson (KD)

 


Senast uppdaterad: 2018-01-26
Sidansvarig: Erik Mååg
Kontakt

Ekonomichef
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se