Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen)

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) i Gagnef finns framtaget​ samråd under tiden 12 feb är 5 mars 2018. Syfte med planen är att utvidga parkeringen och slås samman denna med huvudfastigheten Moje 5:41.

Miljöpåverkan

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalkens regelverk inte behöver tas fram.

Titta på förslaget

Förslaget finns under samrådstiden tillgänglig i ICA Nära Gagnefhallen samt på kommunens webbplats www.gagnef.se. Handlingarna finns också tillgänglig i receptionen på kommunkontoret i Djurås, Öppet mån-tors kl 7:30-16:00 samt fredagar 7:30-14:30, lunchstängt 12:00-12:45.

Framsida planhandling

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Plankarta

Välkommen med dina synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den5 mars 2018 till Gagnefs kommun, Miljö och byggförvaltningen, 785 80 Gagnef eller miljo.byggnads@gagnef.se.

Miljö- och byggnadsnämnden


Senast uppdaterad: 2018-02-12
Sidansvarig: Eric Larsson
Kontakt

Planarkitekt
Sanna Byström
Telefon: 0241-251 27
E-post: sanna.bystrom@gagnef.se