Detaljplan för Moje 5:102 (Dooriaparkeringen)

Planförslag

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Moje 5:102 (Dooriaparkeringen) har varit föremål för samråd.  Planförslaget innebär att befintlig parkeringsyta utökas samtidigt som det blir möjligt att slå samman parkeringen med huvudfastigheten Moje 5:41 (Dooriaparkeringen).

Granskningshandling

Planhandlingarna finns att läsa nedan. Av samrådsredogörelsen framgår de synpunkter som inkommit under samrådet och hur dessa bemötts.

Planhandlingarna finns också tillgängliga i receptionen på kommunhuset i Djurås under granskningstiden. Kommunhuset har öppet mån kl 7:30-17:30, tis-tors kl 7:30-16:00 samt fredagar 7:30-14:30, lunchstängt 12:00-12:45

 

Framsida planhandling

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Behovsbedömning

Välkommen med dina synpunkter

Du som har synpunkter på planförslaget ska skicka in dessa senast den 20 april 2018 till Gagnefs kommun, Miljö- och byggförvaltning, 785 80 Gagnef.


Senast uppdaterad: 2018-03-28
Sidansvarig: Sanna Byström
Kontakt

Planarkitekt
Sanna Byström
Telefon: 0241-251 27
E-post: sanna.bystrom@gagnef.se