Cister eller oljetank

Har du en cistern eller tank med olja? Då ska du se till att den kontrolleras med jämna mellanrum. Ska du installera en ny cistern eller ta bort din gamla måste du anmäla detta till miljökontoret.

Kontroll av cistern

För att produkter som innehåller olja ska kunna förvaras säkert i cisterner måste kontroller göras med vissa tidsintervall. Hur ofta detta ska göras beror på vilket material cisternen är gjord av. Tiden varierar från vart tredje, sjätte eller vart tolfte år. Kontrollkravet gäller för cisterner över en kubikmeter.

Kontrollen ska göras av ett godkänt (ackrediterat) företag. Swedac har en lista över sådana besiktningsmän. Sök på” ackrediterad verksamhet” och ”cisterner öppna”.

Swedac

Kom ihåg att du ska spara rapporten från kontrollen!

Normal kontrollintervall:

cistern

Varför ska cisternen kontrolleras?

Oljetankar och ledningar av stål rostar. Tankar tillverkade av plast kan skadas av olika tillsatsämnen i oljan. Skador kan också uppstå av sättningar i marken. Skadorna vid ett läckage kan både bli svåra och dyra att åtgärda.

Om cisternen inte kontrolleras med de intervall som gäller kan det bli problem att få ut ersättning på försäkringen om det blir läckage.

Med oljetank menas cistern för förvaring av:

  • Eldningsolja.
  • Farmartank för diesel.
  • Andra tankar med olja, som till exempel spillolja.

Installation av cistern

Ska du installera en ny cistern utomhus eller inom ett vattenskyddsområde måste du anmäla detta till oss på miljökontoret. Om du ska installera en cistern inomhus behövs ingen anmälan.

Fyll i blanketten som heter Information om innehav av cistern/rörledning om du ska ha:

  • Oljetank över 1 m³ i mark.
  • Oljetank 1-10 m³ ovan mark utomhus. 
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska i vattenskyddsområde.
  • Lägga rörledningar till cistern i mark.

Efter att du har installerat cisternen ska en installationskontroll göras.

Skrotning – när cisternen ska sluta användas

Ska du sluta använda din cistern ska du tömma, rengöra och ta bort den. Det är viktigt att påfyllningsrören tas bort eller plomberas så att inte påfyllning kan ske av misstag. Fyll i blanketten Skrotningsintyg cistern när du tar cisternen ur bruk. Intyget ska du sedan skicka till miljö- och byggnadskontoret. 

Cistern inom vattenskyddsområde

Hårdare krav gäller för säker lagring inom vattenskyddsområde. Det kan exempelvis innebära tätare kontrollintervall och invallning (extra skydd). Kontakta miljökontoret för mer information.

Kontrollintervall inom vattenskyddsområde:

tabell

Icke invallade cisterner i vattenskyddsområde finns bara om de installerats innan vattenskyddsområdet upprättades. Inga nya icke invallade cisterner är tillåtna inom ett vattenskyddsområde. Om din cistern finns inom ett vattenskyddsområde vill vi att du skickar in kontrollrapporten till miljökontoret efter besiktningen. 

 


Senast uppdaterad: 2015-04-30
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tomas Skymning
Telefon: 0241-151 04
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se