Kurser

På grundläggande nivå läser du grundskolans kurser och på gymnasial nivå har du följande kursutbud. Se länkarna nedan för skolverkets mål och betygskriterier.

Kurs:

Kurskod:

Poäng:

Engelska 5

ENGENG05

100

Engelska 6

ENGENG06

100

Svenska 1

SVESVE01

100

Svenska 2

SVESVE02

100

Svenska 3

SVESVE03

100

Svenska som andra språk 1

SVASVA01

100

Svenska som andra språk 2

SVASVA02

100

Svenska som andra språk 3

SVASVA03

100

Naturkunskap 1a1

NAKNAK01a1

50 

Naturkunskap 1a2

NAKNAK01a2

50 

Naturkunskap 1b

NAKNAK01b

100 

Naturkunskap 2 

NAKNAK02 

100 

 Senast uppdaterad: 2017-06-27
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Mona Rooth
Telefon: 0241-154 43
E-post: mona.rooth@gagnef.se