Vuxenutbildning

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Gagnef kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeskurser, utbildning i svenska för invandrare (sfi), IM programmet och särskild utbildning för vuxna.

  • Utbildning på grundskolenivå

  • Gymnasial utbildning

  • Särvux

  • SFI Svenska för invandrare

  • Uppdragsutbildning

  • VO-college / Vård- och omsorg

Ansökan:

Undervisningen vid vuxenutbildningen är kostnadsfri. Studiematerial bekostas dock av den studerande. Antagning sker löpande och är du skriven i en annan kommun ska ansökan skickas till hemkommunen.

Studieplan:

Tillsammans med vuxenutbildningens studie och yrkesvägledare har du möjlighet att planera de ämnen du vill läsa, studiernas omfattning och se vilka förkunskaper som behövs. Beställ gärna tid för vägledningssamtal.

Betyg:

När du läser grund- eller gymnasiekurser får du motsvarande betyg som vid grund och gymnasieskolan.

Du som har läst en kurs på egen hand, eller vill försöka få ett högre betyg, kan genomgå en prövning till kostnad av 500 kronor.

 


Senast uppdaterad: 2018-08-22
Sidansvarig: Fredrika Mattsson