Kommunala aktivitetsansvaret

 

Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som är 16 till 19 år och inte går i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som:

  • Fullföljt sin skolplikt i grundskola eller grundsärskola men inte genomför eller har fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning

  • Är inskriven på ett introduktionsprogram.

För fullföljd utbildning måste ett examensbevis finnas. Studiebevis är inte tillräckligt.

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen skall:

  • Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret

  • Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning.

  • Dokumentera och föra register över de unga som omfattas.

  • Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.


Senast uppdaterad: 2018-11-27
Sidansvarig: Fredrika Mattsson