IM- Introduktionsprogram


IM har som huvuduppgift att rusta eleven så att hon/han kan gå vidare och fullfölja en gymnasieutbildning eller annan passande utbildning.

IM finns i de flesta kommuner och kan se väldigt olika ut. Verksamheten hos oss i Gagnef utformas efter elevens behov.

IMSPR: Språkintroduktion 

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska, för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan, annan utbildning eller arbetslivet. Språkintroduktionen är individuellt anpassad. Utbildningens är i första hand fokuserad på svenska nivå 1-4 och svenska som andra språk men innehåller också samhällsorientering och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå.

IMIND: Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Programmet anpassas efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till dig som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av

Praktik

Praktiken kan planeras för de elever som behöver prova på arbetslivet och kanske få en idé om framtida sysselsättning.


Senast uppdaterad: 2018-08-20
Sidansvarig: Fredrika Mattsson
Kontakt

Rektor
Johan Rombin
Telefon: 0241-155 24
E-post: johan.rombin@gagnef.se

Skoladministratör
Michaela Löf
Telefon: 0241-151 33
E-post: michaela.lof@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare
Mats Jackson
Telefon: 0241-154 05
E-post: mats.jackson@gagnef.se

Blanketter

Avtal om I.K.E mellan Gagnef och annan kommun

Ansökan IM