Mockfjärdsskolan

Mockfjärdsskolan är en medelstor skola med många verksamheter. Här går totalt 427 elever. Verksamheten består av F-9, särskola, introduktionsprogram (IM), vuxenutbildning och fritidshem.
Skolan nyinvigdes hösten 2012 efter omfattande renovering och fortfarande ger skolan ett nytt och fräscht intryck. Eftersom skolan är belägen med närhet till naturen inbjuder skolgården till utelek. I samma byggnad som skolan finns ett skol- och kommunbibliotek som är öppet varje dag.


Mockfjärdsskolan är en attraktiv och mångkulturell skola. Vi erbjuder en trygg skolmiljö där varje elev, utifrån sin förmåga och unika identitet, rustas för att utvecklas mot sin fulla potential med hjälp av behöriga och kompetenta lärare. Skolans speciallärare erbjuder anpassningar för de elever som har särskilda behov. Skolan satsar på IT som verktyg för lärande och eleverna har god tillgång till datorer och Ipads. Vi bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever.


Mockfjärdsskolan har 38 lärare/pedagoger som ansvarar för undervisningen, av dessa är 35 behöriga och tre är förstelärare. Vårt elevhälsoteam består av två skolsköterskor, två specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog och rektor. Även fritidsledare, fritidspedagoger, elevassistenter, språkstödjare, studie- och yrkesvägledare och skoladministratör är viktiga professioner som bidrar till verksamheten på skolan. All personal arbetar för en god psykosocial arbetsmiljö på skolan och ett tryggt men utvecklande arbetsklimat.

Skolan använder en modern webbaserad lösning, Schoolsoft, som gör informationsbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt och lättillgängligt. För vårdnadshavare och elever innebär det att de kontinuerligt kan följa elevens utveckling och få tillgång till information när det gäller närvaro, datum för prov, läxor osv. Att som vårdnadshavare i stor grad kunna ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studieresultat.

 

Våra bärande principer är:

- Goda relationer
- Kunskapen i centrum
- Framtidstro
Ledarskapet präglas av personlig omtanke, inspiration och motivation.


Senast uppdaterad: 2019-02-18
Sidansvarig: Michaela Löf
Kontakt

Rektor - F-9, Fritidshem & Särskola
Eva Odencrants Erickson
Telefon: 0241-154 13
E-post: eva.odencrants.erickson@gagnef.se

Biträdande Rektor
Lena Ek
Telefon: 0241-152 52
E-post: lena.ek@gagnef.se

Administratör - F-9, Fritidshem & Särskola
Sophie Ohlson
Telefon: 0241-154 08
E-post: sophie.ohlson@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare - F-9, Särskola & IM
Mats Jackson
Telefon: 0241-154 05
E-post: mats.jackson@gagnef.se

Rektor - IM, Vuxenutbildning & SFI
Johan Rombin
Telefon: 0241-155 24
E-post: johan.rombin@gagnef.se

Administratör - IM, Vuxenutbildning & SFI
Michaela Löf
Telefon: 0241-151 33
E-post: michaela.lof@gagnef.se

Studie- och yrkesvägledare - Vuxenutbildning & SFI
Mona Rooth
Telefon: 0241-154 43
E-post: mona.rooth@gagnef.se