Björboskolan

Årskurs: F-2

Adress: Rimgattu 6g, 785 45 Björbo

Visa på kartan I Mer om oss

Antal elever: 36 st

Antal lärare: 5 st

Antal behöriga lärare: 5 st

Antal elever på fritids: 29 st

Bäsna skola

Årskurs: F-3

Adress: Bäsnavägen 23a, 781 95 Borlänge

Visa på kartan I Mer om oss

Antal elever: 38 st

Antal lärare: 2 st

Antal behöriga lärare: 2 st

Antal elever på fritids: 33 st

Dala-Floda, Syrholnsskolan

Årskurs: 3-6

Adress: Kamholsvägen 5, 785 44 Dala-Floda

Visa på kartan / Mer om oss

Antal elever: 64 st

Antal lärare: 8 st

Antal behöriga lärare: 7 st

Antal elever på fritids: 16 st

Djurmoskolan

Årskurs: F-6

Adress: Movägen 60, 785 62 Djurmo

Visa på kartan Mer om oss

Antal elever: 131 st

Antal lärare: 10 st

Antal behöriga lärare: 10 st

Antal elever på fritids: 75 st

Djuråsskolan

Årskurs: F-9

Adress: Färjbacksvägen 13-15,785 61 Djurås

Visa på kartan Mer om oss

Antal elever: 419 st

Antal lärare: 39 st

Antal behöriga lärare: 32 st

Antal elever på fritids: 101 st

Gagnef, Kyrkskolan

Årskurs: F-6

Adress: Kyrkbyvägen 41, 785 30 Gagnef

Visa på kartan Mer om oss

Antal elever:

Antal lärare: 11 st

Antal behöriga lärare: 11 st

Antal elever på fritids: xx st

Mockfjärdsskolan

Årskurs: F-9

Adress: Skolvägen 1, 785 43 Mockfjärd

Visa på kartan / Mer om oss

Antal elever: 368 st

Antal lärare: 33 st

Antal behöriga lärare: 30 st

Antal elever på fritids: 101 st


Senast uppdaterad: 2017-12-07
Sidansvarig: Fredrika Mattsson